fbpx ANBI Stichting Voorlinden - Voorlinden
Museum

ANBI Stichting Voorlinden

1. Officiële naam
Statutaire naam: Stichting Voorlinden
Ook bekend onder de naam: Museum Voorlinden

2. RSIN (fiscaal nummer)
853271252

3. Contactgegevens
Bezoekadres/postadres: Buurtweg 90, 2244 AG WASSENAAR
Telefoonnummer: +31 (0)70 512 16 60
E-mailadres: info@voorlinden.nl

4. Bestuurssamenstelling
J.N.A. van Caldenborgh (voorzitter / bestuurder A);
Y.N. van Caldenborgh (bestuurder A)
W.M.J. Pijbes (bestuurder B)
I.B. Müller (bestuurder B)
A. Nijboer (bestuurder B)

S. Swarts (algemeen directeur)

5. Beleidsplan
Het ontwikkelen van een aantal publieksgerichte activiteiten, waaronder tentoonstellingen met een of meer jaarlijkse publiekstrekkers, alsmede het werken met en uitbreiden van de collectie museum Voorlinden.

6. Beloningsbeleid
Organisatie van wisselende tentoonstellingen en daarbij aansluitende activiteiten.

7. Doelstelling
Het in het algemeen belang tonen van de collectie museum Voorlinden en andere kunstwerken aan het nationale en internationale publiek, onder meer door het in stand houden van het museum Voorlinden in Wassenaar en de omringende tuinen op landgoed Voorlinden (publiek toegankelijk).

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Wisselende tentoonstellingen.

9. Financiële verantwoording
2023