1. Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Voorlinden

Ook bekend onder de naam: Museum Voorlinden

2. RSIN (fiscaal nummer)

853271252

3. Contactgegevens

Bezoekadres/postadres: Buurtweg 90, 2244 AG WASSENAAR

Telefoonnummer: +31 (0)70 512 16 60

E-mailadres: info@voorlinden.nl

4. Bestuurssamenstelling

J.N.A. van Caldenborgh (voorzitter / bestuurder A);

Y.N. van Caldenborgh (bestuurder A)

W.M.J. Pijbes (bestuurder B)

S.W. Bremer (bestuurder B)

F.J. Oranje (bestuurder B)

5. Beleidsplan

Het ontwikkelen van een aantal publieksgerichte activiteiten, waaronder tentoonstellingen met een of meer jaarlijkse publiekstrekkers, alsmede het werken met en uitbreiden van de Caldic Collectie.

6. Beloningsbeleid

Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.

7. Doelstelling

Het in het algemeen belang tonen van de Caldic Collectie en andere kunstwerken aan het nationale en internationale publiek, onder meer door het instandhouden van het Museum Voorlinden in Wassenaar en de omringende tuinen op landgoed Voorlinden (publiek toegankelijk).

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Openingstentoonstelling van 11 september 2016 tot 8 januari 2017 van Ellsworth Kelly. Verder vanaf opening de collectiepresentatie Full Moon. Vanaf 21 januari 2017 tot en met 17 mei 2017 vindt in Museum Voorlinden plaats de tentoonstelling van Martin Creed – SAY CHEESE.

9. Financiële verantwoording

Na vaststelling jaarrekening 2016 zal hier een financiële verantwoording worden gepubliceerd.

 

Cijfers website-1Cijfers website-2Cijfers website-3Cijfers website-4